Monark veteranmoped

Sverige har en rik historia sett till produktionen av klassiska märken inom motorcyklar och bilar. I takt med att industrialismen tog fart i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, ökade även takten på Sverige som land att skapa nya märken som skulle ta över motorvärlden. Ett av dessa märken är klassikern Monark. Monark som producerar cyklar, mopeder och motorcyklar, grundades i Varberg år 1908. Det var entreprenören och industriprofilen Birger Svensson som var Monarks upphovsman. I denna text kommer du få lära dig lite mer om företagets långa historia.

Monark var en del av det svenska folkhemmet

Monark – första 50 åren

Under den första halvan av 1900-talet var Monark i en lång tillväxtfas. Man fokuserade på att bygga upp märket och skapade sig ett namn både i Sverige och i Europa. Bland annat stöttade man Sverige och andra länder med fordon som skulle användas till det första och andra världskriget. Dessa fordon var då fortfarande inte något som privatpersoner eller allmänheten använde sig av i någon större utsträckning. Detta skulle dock komma att ändras radikalt efter att andra världskriget tog slut.

Fem år efter andra världskrigets slut, skulle märket Monark få ett ordentligt erkännande av allmänheten. Det var även då, i början på 1950-talet, som fordonet började användas i tävlingar för motorcyklar. Många anser att detta var det som gjorde att märket blev populärt bland allmänheten. Under 50-talet hade märket med många av sina cyklar på flera tävlingar över hela världen. Många svenska förare som körde med en av Monarks cyklar vann ofta sina tävlingar. Detta var starten på en ny era för bolaget.

En del av samhället

Efter de enorma framgångarna i de olika tävlingarna och då ryktet hade spridits om Monark som en symbol och ett hjälpmedel för de länder som hjälpte till att vinna andra världskriget, stod företaget i en bra position. Man kunde dels välja att börja marknadsföra kvalitén och kraften hos sina fordon till en befolkning som i allt större utsträckning hade börjat köra mopeder och motorcyklar privat. Man kunde också trycka på märkets historia och dess betydelse för det svenska folkhemmet som började etablera sig. Man såg till att bli ett märke som var synonymt med det moderna Sverige.

År 1961 slogs Monark ihop med Nymanbolagen som var etablerat i Uppsala och tillsammans döpte de om sig till Monark-Crescentbolagen. Detta gjorde att de kunde nå en mycket bredare kundgrupp och de kunde ta del av de skalfördelar som kom med att ha gemensamma fabriker och en process för transporter som blev mycket snabbare och smidigare. Allt detta ledde till att man under några årtionden fullständigt tog över marknaden för cyklar och mopeder. Alla hade en av varumärkets cyklar, verkade det som.

Nya tider och ny konkurrens

Den ordentliga guldåldern för Monark var enligt många just kring 1960-talet och framåt när man också kunde ta del av det marknadssegment som kom från Crescent-sidan. Dock blev det svårare för bolaget i början av 1990-talet och framåt då fler internationella aktörer gick in på den svenska motormarknaden. Man kom in med lägre priser och produkter som vi inte hade sett tidigare, och tog åt sig marknadsandelar snabbt. Idag ses märket som en klassiker men har mer kultstatus än om man jämför med förr.